/2

Đề và đáp án Thi Học kì 2 ... 6 (môn GDCD)

Upload: MaiAnh.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 197|Tải về: 0

THI HỌC KÌ II MÔN : GDCD Lớp 6 THỜI GIAN : 45 PHÚT I.Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau : 1/ Đáp án nào không đúng với qui định của Pháp luật nước ta: A.Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể. B.Công dân có quyền được Pháp luật bảo vệ tính mạng, sức khỏe. C.Công dân có quyền được bảo vệ danh dự và nhân phẩm. D. Công dân có quyền được Pháp luật bảo vệ tài sản riêng, được phát triển mọi quyền tự do cá nhân. 2/ Những việc làm nào sau đây vi phạm quyền trẻ em : A.Tổ chức trại hè cho trẻ em B. Hành hung đối với trẻ em. C.Tổ chức các hoạt động cho trẻ em tham gia vào cộng đồng D. Đưa trẻ em hư vào trại giáo dưỡng. 3/ Căn cứ xác định công dân của một nước là: A.Giấy khai sinh B.Quốc tịch C. Quê quán D. Nơi sinh sống 4/ Trẻ em ở độ tuổi nào phải có nghĩa vị bắt buộc hoàn thành bậc Giáo dục bậc tiểu học ? A. 6 – 10 tuổi. B. 6 – 12 tuổi. C. 6 – 14 tuổi. D. 6 – 16 tuổi. 5/ Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở được luật pháp năm 1992 qui định ở điều nào ? A. Điều 71. B. Điều 72. C. Điều 73. D. Điều 74. 6/ Những biểu hiện nào không đúng trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập ? Chăm chỉ học tập ở lớp, thời gian còn lại vui chơi thoả mái. Sưu tầm những câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn để học tập. Chăm chú học tập có kế hoạch. D. Ngoài giờ học ở trường, có kế hoạch tự học ở nhà, giúp đỡ cha mẹ. II.Tự luận (7 điểm) Câu1: Nêu các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn khi đi đường. (3 điểm) Câu2 : Mỗi công dân có quyền và nghĩa vụ học tập như thế nào? (3 điểm) Câu 3 : Nêu tên các nhóm quyền của trẻ em được Liên Hợp Quốc ghi nhận trong Công ước quốc tế về quyền trẻ em. (1 điểm) ----------------------------------------------------------------------------- ĐÁP ÁN I. Trắc nghiệm: Câu 1 2 3 4 5 6  Đáp án d b b c c a   II.Tự luận: Câu1:Biện pháp nhằm bảo đảm an toàn khi đi đường: -Phải học tập, hiểu pháp luật về trật tự ATGT -Tự giác tuân theo qui định của pháp luật về đi đường -Chống coi thường hoặc cố tình vi phạm pháp luật về đi đường Câu 2: Quyền và nghĩa vụ học tập của mỗi công dân là: -Mọi công dân có thể học không hạn chế từ bậc giáo dục tiểu học đến trung học, đại học và sau đại học. - Học bất kì ngành nghề nào thích hợp với bản thân. - Học bằng nhiều hình thức và có thể học suốt đời. - Trẻ en từ 6 – 14 tuổi có nghĩa vụ bắt buột hoàn thành bậc GD tiểu học. - Gia đình có trách nhiệm tạo điều kiện cho con em hoàn thành nghĩa vụ học tập của mình, đặc biệt ở bậc GD tiểu học. Câu 3: Có 4 nhóm quyền: Nhóm quyền sống còn Nhóm quyền phát triển Nhóm quyền bảo vệ Nhóm quyền tham gia. .