/3

Đề và Đáp án thi HSG cấp Huyện Toán 8

Upload: AntoChe.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 199|Tải về: 2

Uỷ ban ND huyện Mỹ Hào Phòng GD & ĐT Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 8 Môn: Toán Năm học: 2009 – 2010 Thời gian: 120phút (không kể thời gian giao đề)  Câu 1: (2 điểm) Giải các phương trình sau: a. b. c. d. Câu 2: (1 điểm) Cho (m là tham số) Xác định m để f(x) chia hết cho g(x) Câu 3:(2 điểm) Cho Chứng minh rằng Câu 4: (4 điểm) Cho hình vuông ABCD. Gọi E là một điểm trên cạnh BC. Qua A kẻ Ax vuông góc với AE. Ax cắt CD tại F. Trung tuyến AI của AEF cắt CD ở K. Đường thẳng kẻ qua E, song song với AB cắt AI ở G. Chứng minh a. AE = AF b. EGKF là hình thoi c. d. Khi E thay đổi trên BC, chứng minh EK = BE + DK và chu vi EKC không đổi Câu 5: (1 điểm) Tìm số dư của phép chia S : 5 trong đó với n là số tự nhiên lẻ Đáp án và thang điểm Câu Đáp án T. điểm 1 a. 0,5 điểm  b. ; 0,5 điểm  c. ĐKXĐ x = 4 0,5 điểm  d. ; 0,5 điểm 2 Đặt phép chia - - (Hs có thể giải bằng phương pháp hệ số bất định hoặc một cách khác) 1,0 điểm 3 * Tính * Tính 2,0 điểm 4 a. (g.c.g) 1,0 điểm  b. * vuông cân ở A nên * g.c.g) * có hai đường chéo bằng nhau cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường đồng thời hai đường chéo vuông góc với nhau nên là hình thoi 1,0 điểm  c. chung Vậy (g.g) 1,0 điểm  d. Ta có EGFK là hình thoi => Chu vi bằng không đổi  5 Do n lẻ nên Tương tự và đều chia hết cho 5 chia 5 dư 1,0 điểm