/5

Đề và đáp án thi thử 18/6/2011 trực tuyến

Upload: ChisaCoca.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 241|Tải về: 0

Đề thi trực truyến vòng trung kết ngày 18/06/2011 sưu tầm : VipLam.Info 1, Làm thế nào để biết được hai gen nào đó là cùng nằm trên một nhiễm sắc thể khi tần số hoán vị gen giữa chúng bằng 50%? A. Phân tích một số lượng con lai lớn. B. Phân tích bộ nhiễm sắc thể. C. Tiến hành la

[Ẩn quảng cáo]