Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

De va dap an thi vao lop 10 hai duong

Lượt xem:102|Tải về:0|Số trang:3 | Ngày upload:18/07/2013

Sở Giáo dục và đào tạo Hải Dương Đề thi chính thức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Năm học 2009-2010 Môn thi: Toán Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian giao đề. Ngày 06 tháng 07 năm 2009 (buổi chiều) (Đề thi gồm có: 01 trang)   Câu I: (2,0 điểm) 1. Giải phương trình: 2(x - 1) = 3 - x 2. Giải hệ phương trình: Câu II: (2,0 điểm) 1. Cho hàm số y = f(x) = Tính f(0); f(2); ff 2. Cho phương trình (ẩn x): x2 - 2(m + 1)x + m2 - 1 = 0. Tìm giá trị của m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thoả mãn x12+x22 = x1.x2 + 8. Câu III: (2,0 điểm) 1. Rút gọn biểu thức: A = Với x > 0 và x ≠ 1. 2. Hai ô tô cùng xuất phát từ A đến B, ô tô thứ nhất chạy nhanh hơn ô tô thứ hai mỗi giờ 10km nên đến B sớm hơn ô tô thứ hai 1 giờ. Tính vận tốc hai xe ô tô, biết quãng đường AB dài là 300km. Câu IV(3,0 điểm) Cho đường tròn (O), dây AB không đi qua tâm. Trên cung nhỏ Ab lấy điểm M (M không trùng với A, B). Kẻ dây MN vuông góc với AB tại H. Kẻ MK vuông góc với AN (K(AN). 1. Chứng minh: Bốn điểm A, M, H, K thuộc một đường tròn. 2. Chứng minh: MN là tia phân giác của góc BMK. 3. Khi M di chuyển trên cung nhỏ AB. Gọi E là giao điểm của HK và BN. Xác định vị trí của điểm M để (MK.AN + ME.NB) có giá trị lớn nhất. Câu V:(1,0 điểm) Cho x, y thoả mãn: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: B = x2 + 2xy – 2y2 +2y +10. ----------------Hết------------------ Gợi ý lời giải: Câu I: 1. x = 2. Câu II: 1. f(0) = 0; f(2) = -2 ; f(1/2) = -1/8 ; f1. 2. ( = 8m+8 ≥ 0 ( m ≥ -1. Theo Viét ta có: Mà theo đề bài ta có: x12 + x22 = x1.x2 + 8 (x1+ x2)2 - 2x1.x2 = x1.x2 + 8 m2 + 8m -1 = 0 m1 = - 4 + (thoả mãn) m2 = - 4 - (không thoả mãn đk) Câu III: 1. A = 2. Gọi vận tốc của ô tô thứ nhất là x (km/h) (x>10) => Vận tốc ô tô thứ hai là x-10(km/h) Thời gian ô tô thứ nhất đi hết quãng đường là: (h) Thời gian ô tô thứ hai đi hết quãng đường là: (h) Theo bài ra ta có phương trình: Giải phương trình trên ta được nghiệm là x1 = -50 (không thoả mãn) x2 = 60 (thoả mãn) Vậy vận tốc xe thứ nhất là 60km/h, xe thứ hai là 50 km/h. Câu IV: 1. Tứ giác AHMK nội tiếp đường tròn đường kính AM( vì 2. Vì tứ giác AHMK nội tiếp nên (cùng bù