/6

Đề và HDC kiểm tra HK1 năm học ... các lớp 6,7,8

Upload: NguyenPhuong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 163|Tải về: 0

UBND HUYỆN NÔNG SƠN KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2010-2011  PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO Môn: Ngữ văn - lớp 6   Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)   I. TRẮC NGHIỆM 3.0 điểm (mỗi câu 0,25 đ) - Thời gian 20 phút - Học sinh nộp bài khi hết thời gian. Học sinh trả lời câu hỏi bằng cách ghi lại chữ cái ở đầu câu trả lời đúng vào phiếu làm bài trắc nghiệm. 1. Truyện nào sau đây là truyện dân gian nước ngoài? A. Thánh Gióng B. Sọ Dừa C.Thạch Sanh D. Cây bút thần 2. Trong các từ sau, từ nào là từ mượn? A. Đàn ông B. Phụ nữ C. Con trai D. Con gái 3. Trong văn bản tự sự, khi người kể xưng “tôi” thì đó là kể theo ngôi thứ mấy? A. Ngôi thứ nhất B. Ngôi thứ hai C. Ngôi thứ ba D. Ngôi thứ ba số nhiều 4. Loại truyện dân gian kể về cuộc đời của một số kiểu nhân vật (nhân vật bất hạnh, nhân vật thông minh, nhân vật dũng sĩ…) thuộc thể loại truyện dân gian nào? A. Thần thoại B. Truyền thuyết C. Cổ tích D. Truyện cười 5. Trường hợp nào dưới đây, từ “bụng” có hiện tượng chuyển nghĩa? Đói bụng B. Nghĩ bụng C. No bụng D. Ăn cho ấm bụng 6. Trong các câu văn sau, câu nào có chỉ từ làm trạng ngữ? A. Nay, tôi phải đi rồi. B. Tôi đã đến đó rồi. C. Đó là niềm tự hào của chúng tôi. D. Tôi rất thích điều đó. Học sinh đọc kỹ đoạn trích và trả lời các câu hỏi từ 7 đến 12 (cách làm bài như trên). Biết Lý Thông hại mình, Thạch Sanh cố tìm lối lên. Đến cuối hang, chàng thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú bị nhốt trong chiếc cũi sắt; đó chính là thái tử, con vua Thuỷ Tề. Thạch Sanh dùng cung vàng bắn tan cũi sắt, cứu thái tử ra. Thái tử thoát nạn, hết lời cảm tạ chàng, mời chàng xuống chơi thuỷ phủ. (Thạch Sanh, Ngữ văn 6, tập 1) 7. Đoạn trích trên được viết theo phương thức biểu đạt chính nào? A. Tự sự B. Biểu cảm C. Miêu tả D. Lập luận 8. Ý nào nêu chính xác nội dung đoạn văn trên? Nhằm vạch mặt kẻ vong ân, bội nghĩa Lý Thông. Ca ngợi tinh thần dũng cảm của Thạch Sanh. Kể chuyện Thạch Sanh cứu thái tử con vua Thuỷ Tề. Miêu tả vẻ đẹp của thái tử, con vua Thủy Tề. 9. Từ nào dưới đây có nghĩa: con trai vua, người được chọn sẵn để sau nối ngôi vua? A. Thái hậu B. Thái thú C. Thái tử D. Thái thượng hoàng 10. Đoạn trích trên được kể theo thứ tự nào? Theo trình tự không gian B. Theo diễn biến của sự việc C. Theo diễn biến tâm trạng D. Theo trình tự thời gian 11. Từ nào dưới đây thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu văn “Truyện Thạch Sanh có nhiều chi tiết tưởng tượng............. .độc đáo và giàu ý nghĩa.” ? A. Truyền kỳ B. Thần kỳ C. Diệu kỳ D. Phân kỳ 12. Trong các cụm từ sau, đâu là cụm danh từ? A. cố tìm lối lên B. bắn tan cũi sắt C. con vua Thủy Tề D. cứu thái tử ra II. TỰ LUẬN 7,0 điểm (Câu 1: 2,0 đ; Câu 2: 5,0 đ) - Thời gian 70 phút - Học sinh làm bài vào giấy thi. 1. Nêu ý nghĩa của truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh. 2. Có một lần em đã hiểu lầm về người bạn thân. Em hãy kể lại sự việc ấy. UBND HUYỆN NÔNG SƠN KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2010-2011  PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO Môn: Ngữ văn - lớp 7   Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)   I. TRẮC NGHIỆM 3.0 điểm (mỗi câu