/6

Đề và HDC kiểm tra HK1 năm học ... các lớp 6,7,8

Upload: NguyenPhuong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 351|Tải về: 0

UBND HUYỆN NÔNG SƠN KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2010-2011  PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO Môn: Ngữ văn - lớp 6   Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)   I. TRẮC NGHIỆM 3.0 điểm (mỗi câu 0,25 đ) - Thời gian 20 phút - Học sinh nộp bài khi hết

[Ẩn quảng cáo]