/21

DE VIOLYMPIC LOP 5 - V10 den V 15 15 giai

Upload: HieuLe.dokovn0|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 410|Tải về: 0

ĐỀ THI & ĐÁP ÁN VIOLYMPIC - LỚP 5 NĂM HỌC 2010-2011 - (VÒNG 5 – VÒNG 16 ) VÒNG 5 - ( 2010-2011 ) Chọn các giá trị tăng dần: ( giống v 5 +8 cũ)  0,001 0,001 Chọn các giá trị bằng nhau: ( giống v 5 +8 cũ) *  = 46,8 ;  = 0,037 ;  = 0,009 ;

[Ẩn quảng cáo]