/6

De_thi_hoc_sinh_gioi_cap_huyen_tieng_anh_7_2010

Upload: TuanDovan.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 876|Tải về: 18

QUESTION I- Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác so với các từ cùng hàng (10 điểm) 1. a. great b. beautiful c. teacher d.means 2. a. wet b. better c. test d. pretty 3. a. horrible b. hour c. house d.here 4. a party b. lovely c. sky d. empty 5. a. stove b. moment c. someti

[Ẩn quảng cáo]