Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/17

DE_VAN_BIEU_CAM_VA_DAN_Y_CUA_BAI_VAN_BIEU_CAM

Lượt xem:292|Tải về:1|Số trang:17 | Ngày upload:17/04/2013

ÑEÀ VAÊN BIEÅU CAÛM VAØ DAØN YÙ CUÛA BAØI VAÊN BIEÅU CAÛM ÑEÀ 1: Cảm nghĩ vể nụ cười của mẹ. * Dàn bài: a. Mở bài : Nêu cảm xúc đối với nụ cười mẹ, nụ cười ấm lòng. b. Thân bài : * Tả vài nét về mẹ: - Tuổi, sức khỏe. - Đảm đang, tháo vát. - Tính tình hiền hòa, dễ mến. * Nêu các biểu hiện sắc thái nụ cười của mẹ. - Nụ cười đem lại sự ấm áp và niềm tin tưởng cho em. - Nụ cười vui,thương yêu. - Nụ cười khuyến khích. - Nụ cười tha thứ, bao dung khi em mắc lỗi. - Những khi vắng nụ cười của mẹ. - Laøm sao ñeå luoân luoân ñöôïc thaáy nuï cöôøi cuûa meï? c. Kết bài : Lòng yêu thương và kính trọng mẹ. Đề 2 :