Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Địa chỉ tích họp KNS TV 5

Lượt xem:157|Tải về:1|Số trang:4 | Ngày upload:09/11/2012

NỘI DUNG VÀ ĐỊA CHỈ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG TRONG MÔN TIẾNG VIỆT 5Trong việc giáo dục KNS cho HS có thể thực hiện trong bất cứ giờ học nào. Các nội dung và địa chỉ giáo dục KNS trong môn Tiếng Việt nêu dưới đây chỉ là những ví dụ tiêu biểu để hướng dẫn GV khai thác một số KNS có trong nội dung dạy học hoặc bằng cách thức tổ chức các hoạt động dạy học tăng cường thực hành, luyện tập các KNS cho học sinh.TTTuầnTên bài họcCác KNS cơ bản được giáo dụcCác phương pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng12Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê -Thu thập, xử lí thông tin.-Hợp tác (cùng tìm kiếm số liệu, thông tin).-Thuyết trình kết quả tự tin.-Xác định giá trị-Phân tích mẫu-Rèn luyện theo mẫu-Trao đổi trong tổ-Trình bày một phút24Tập đọc: Những con sếu bằng giấy -Xác...