Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/18

địa lý 10 (bài 22 - dân số và sự gia tăng dân số...)

Lượt xem:1816|Tải về:5|Số trang:18 | Ngày upload:09/11/2012

Phần hai: Địa lí kinh tế - xã hộiChương V: Địa lí dân cưBài : Dân số và sự gia tăng dân sốI. Mục tiêu bài học Sau bài học, HS có khả năng.1. Kiến thức - Hiểu được dân số thế giới luôn luôn biến động, nguyên nhân chính là do sinh đẻ và tử vong. - Phân biệt được các tỉ suất sinh, tử, gia tăng cơ học và gia tăng thực tế. - Biết cách tính tỉ suất sinh, tử và tỉ suất gia tăng tự nhiên - Tuyên truyền về chương trình dân số của quốc gia và trên thế giới.2. Kĩ năng - Rèn luyện kĩ năng nhận xét, phân tích biểu đồ, bản đồ, bảng số liệu về tỉ suất sinh, tử và gia tăng tự nhiên. - Nâng cao kĩ năng thảo luận, hợp tác theo nhóm.3. Thái độ, hành vi. Có nhận thức đúng đắn về vấn đề dân số, vận động...