Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Địa lý 12 bài 19

Lượt xem:1638|Tải về:6|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

Tiết 22 Bài 19: thực hànhvẽ biểu đồ và phân tích sự phân hoá về thu nhập bình quân đầu người giữa các vùngI. Mục tiêu bài học:- Nhận biết và hiểu được sự phân hoávề thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng.- Thấy được 1 số nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt về thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng.- Vẽ và nhận xét được biểu đồ sự phân hoá thu nhập bình quân theo đầu người.II. Phương tiện dạy học: - Dụng cụ để vẽ biểu đồ theo yêu cầu.Các phương tiện khác...III. Hoạt động dạy học:Mở bài: Do điều kiện phát triển KTXH khác nhau trên các địa phương dẫn đến thu nhập bình quân của người dân cũng khác nhau giữa các vùng lãnh thổ nước ta. Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hoá về thu nhập bình quân đầu người...