/3

Địa lý 12 bài 19

Upload: HuyenPhuongDo.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2257|Tải về: 8

Tiết 22 Bài 19: thực hànhvẽ biểu đồ và phân tích sự phân hoá về thu nhập bình quân đầu người giữa các vùngI. Mục tiêu bài học:- Nhận biết và hiểu được sự phân hoávề thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng.- Thấy được 1 số nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt về thu nhập bình quân đầu người giữa các v

[Ẩn quảng cáo]