/3

Điển cố trúc mai -Truyện Kiều

Upload: NguyenTien.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 424|Tải về: 2

Trúc mai Trong tác phẩm "Đoạn trường tân thanh" của cụ Nguyễn Du, đoạn diễn tả lúc nàng Kiều bán mình chuộc cha, đành lỗi ước với Kim Trọng, nàng than thở có câu: Tái sinh chưa dứt hương thề, Làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai. Và, đoạn diễn tả cảnh của Kiều lúc sống đầm ấm với Thúc Sinh: Một nhà

[Ẩn quảng cáo]