/3

Điển cố trúc mai -Truyện Kiều

Upload: NguyenTien.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 185|Tải về: 0

Trúc mai Trong tác phẩm "Đoạn trường tân thanh" của cụ Nguyễn Du, đoạn diễn tả lúc nàng Kiều bán mình chuộc cha, đành lỗi ước với Kim Trọng, nàng than thở có câu: Tái sinh chưa dứt hương thề, Làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai. Và, đoạn diễn tả cảnh của Kiều lúc sống đầm ấm với Thúc Sinh: Một nhà xum họp trúc mai, Càng sâu nghĩa bể, càng dài tình sông. "Trúc mai" là cây trúc và cây bương. Trúc thuộc một loại tre nhỏ. Bương là một giống tre to ở rừng. Lá to có thể dùng gói bánh. Thân to dùng làm cột nhà. Cây bương già có hoa, gần giống bông lau nhưng dài hơn, người ta gọi là bông mai, thường bó làm chổi, gọi là chổi bông mai. Mai này không phải cây mơ, nở hoa trắng về mùa xuân. Măng bương to và mập, người ta gọi là măng...