/4

DIỄN ĐẠT TRONG VĂN NGHỊ LUẬN

Upload: AnhPencil.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 1801|Tải về: 11

Tuần 29Tiết 83 Ngày dạy: 23-03-2011DIỄN ĐẠT TRONG VĂN NGHỊ LUẬNI.MỤC TIÊU :1 Kiến thức: - Nắm được các yêu cầu về diễn đạt trong bài văn nghị luận. 2. Kĩ năng: Có kĩ năng vận dụng những cách diễn đạt khác nhau để trình bày vấn đề linh hoạt, sáng tạo.3. Thái độ: - Biết cách tránh lỗi về dùng từ, viết

[Ẩn quảng cáo]