Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

DIỄN ĐẠT TRONG VĂN NGHỊ LUẬN

Lượt xem:1367|Tải về:11|Số trang:4 | Ngày upload:10/11/2012

Tuần 29Tiết 83 Ngày dạy: 23-03-2011DIỄN ĐẠT TRONG VĂN NGHỊ LUẬNI.MỤC TIÊU :1 Kiến thức: - Nắm được các yêu cầu về diễn đạt trong bài văn nghị luận. 2. Kĩ năng: Có kĩ năng vận dụng những cách diễn đạt khác nhau để trình bày vấn đề linh hoạt, sáng tạo.3. Thái độ: - Biết cách tránh lỗi về dùng từ, viết câu, sử dụng giọng điệu không phù hợp với chuẩn mực ngôn từ của bài văn nghị luận. II. TRỌNG TÂM:1. Kiến thức: - Các yêu cầu về diễn đạt trong bài văn nghị luận.- Một số lỗi và cách sửa lỗi về diễn đạt trong bài văn nghị luận.2. Kĩ năng: - Nhận diện các cách diễn đạt hay trong một số văn bản nghị luận- Tránh các lỗi về dùng từ, đặt câu, sử dụng giọng điệu không phù hợp với chuẩn mực diễn đạt của bài văn nghị luận.- Vận dụng những cách diễn...