/13

DIEN TICH HINH THANG(XEM THU)

Upload: DaTang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 303|Tải về: 0

Kiểm tra bài cũ Nêu công thức tính diện tích tam giác ? S = a.h Tiết 33 Tuần 19 Bài 4 DIỆN TÍCH HÌNH THANG Bài giảng của : Lâm Vũ Dũng Giáo viên Trường THCS Phan Bội Châu Thành Phố Cao Lãnh – Đồng Tháp 1.Công thức tính diện tích hình thang : ?1 Hãy chia hình thang ABCD thành hai tam giác rồi tính diện tích của hình thang theo hai đáy và đường cao h . H  SADC = SABC = SABCD = DC . AH AB . AH DC . AH AB . AH + = AH ( DC + AB) 1.Công thức tính diện tích hình thang : Diện tích hình thang bằng nữa tích của tổng hai đáy với chiều cao S = (a + b).h 2. Công thức tính diện tích hình bình hành : ?2. Hãy dựa vào công thức tính diện tích hình thang để tính diện tích hình bình hành. S = (a + b ).h = (a + a ).h S = a.h Diện tích của hình bình hành bằng tích của một cạnh với chiều cao ứng với cạnh đó S = a.h 3. Ví dụ : Cho hình chữ nhật kích thước a, b như hình a b Giải : a) S hình chữ nhật = ab S tam giác = ah khi đó ah = ab h = 2b Vậy tam giác cần vẽ cạnh a chiều cao h = 2b Nếu tam giác cần vẽ cạnh b khi đó bh = ab h = 2a Vậy nếu tam giác cần vẽ cạnh a chiều cao h = 2b Nếu tam giác cần vẽ cạnh b thì chiều cao là h = 2a a b a b 2a 2b b) S hình bình hành = S hình chữ nhật a.h = a.b h = b hoặc h = a a b a b Hãy nhắc lại công thức tính diện tích hình thang và diện tích hình bình hành Diện tích hình thang bằng nữa tích của tổng hai đáy với chiều cao S = (a + b).h Diện tích hình bình hành bằng tích của một cạnh với chiều cao tương ứng cạnh đó S = a .h Bài tập 26 trang 125 sgk 828m2 SABED = ? ( AB + DE).BC Để tính BC ta dựa vào điều gì ? Dựa vào diện tích hình chữ nhật ABCD bằng 828m2 BC = 828 : 23 = 36m SABED = (23 + 31). 36 = 54. 18 = 972m2 Bài tập 27 trang 125 SABCD = ? SABEF = ? AB.BC AB.BC SABCD = SABBEF Bài 28 trang 126 SFIGH = SIGRE = SIGUR = SIFR = SGEU Bài 29 trang 126 Vì 2 hình thang AMND và BMNC có cùng chiều cao và có 2 đáy bằng nhau ( AM = MB và ND = NC) nên diện tích bằng nhau