/3

dien van khai mac- be mac hoi nghj CBCC

Upload: NguyenTien.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 970|Tải về: 1

Diễn văn khai mạc Kính thưa các quý vị đạị biểu - thưa hội nghị Trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang ra sức thi lập thành tích chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội và Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XI, Thực hiện công văn số Được sự nhất trí của Đảng uỷ, UBND xã tân Bình,Hôm nay

[Ẩn quảng cáo]