/1

Diễn văn khai mạc đại hội công đoàn

Upload: NguyenTien.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 868|Tải về: 1

Diễn văn khai mạc đại hội công đoànKính thưa quý vị đại biểuKính thưa đại hội.Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và đội ngũ trí thức. Công đoàn với chức năng: Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao độn

[Ẩn quảng cáo]