Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Diễn văn khai mạc đại hội công đoàn

Lượt xem:483|Tải về:0|Số trang:1 | Ngày upload:09/11/2012

Diễn văn khai mạc đại hội công đoànKính thưa quý vị đại biểuKính thưa đại hội.Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và đội ngũ trí thức. Công đoàn với chức năng: Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tham gia quản lý, kiểm tra giám sát hoạt động của đơn vị; giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy quyền làm chủ tập thể, thực hiện nghĩa vụ của công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.Để tăng cường công tác giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ công chức. Lấy 3 cuộc vận động: : “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Hai không”, “Mỗi thầy...