Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Diễn văn khai mạc Đại hội Công Đoàn Cơ Sở

Lượt xem:415|Tải về:1|Số trang:1 | Ngày upload:09/11/2012

CĐCS TRƯỜNG THCS AN LỘCDIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KÌ 2011-2014 Kính thưa các quí vị đại biểu ! Thưa các đồng chí ! Công đoàn là tổ chức chính trị-xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động, nằm dưới sự lãnh đạo của Đảng; là thành viên trong hệ thống chính trị của đất nước. Trong tổ chức công đoàn, Công đoàn cơ sở có vai trò hết sức quan trọng, bởi đây là nơi trực tiếp vận động, thuyết phục, tổ chức cho quần chúng, viên chức hăng hái thi đua lao động và học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Ngày nay, trong quá trình phát triển đi lên công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nói chung và quá trình đổi mới của giáo...