/28

Điều chỉnh nội dung dạy học tiểu học

Upload: TezakznnNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 222|Tải về: 0

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 1300 / SGDĐT - THMN Bình Định, ngày 09 tháng 9 năm 2011V/v: Hướng dẫn chung về điều chỉnh nội dung dạy học các môn học cấp tiểu học Kính gửi: Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thành phố Thực hiện Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn chung về điều chỉnh nội dung các môn học cấp tiểu học, Sở GD-ĐT Bình Định yêu cầu Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thành phố trong quá trình chỉ đạo thực hiện cần lưu ý:1. Thời gian dư do giảm bớt bài, hoặc giảm bớt nội dung trong từng bài, giáo viên không đưa thêm nội dung khác vào dạy mà dùng để củng cố kiến thức và rèn kĩ năng đã học...