/9

Điều khiển thích nghi máy công cụ điều khiển số

Upload: KiNiem.dokovn|Ngày: 17/01/2012|Lượt xem: 520|Tải về: 7

Điều khiển thích nghi máy công cụ điều khiển số (Adaptive Control of CNC Machine-Tools) PGS TS Đào Văn Hiệp - Học viện KTQS Tóm tắt nội dung Trong vài thập kỷ gần đây số lượng các hệ CNC tăng vọt trong mọi lĩnh vực sản xuất Nhược điểm chung của chúng là ở chỗ, các thông số công nghệ, như vận tốc cắt và lượng chạy dao được áp đặt bởi người lập trình và phụ thuộc vào kinh nghiệm, hiểu biết của anh ta Ngược lại, ý tưởng chứa đựng trong điều khiển thích nghi là cải thiện năng suất hoặc chi phí g