/14

Điều lệ Công Đoàn

Upload: MaiNhung.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 302|Tải về: 0

ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM  2003   Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kể từ ngày thành lập đến nay, Công đoàn Việt Nam luôn trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân và dân tộc, đã tổ chức, vận động công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, t

[Ẩn quảng cáo]