/9

Điều lệ hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Upload: NguyenTien.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 301|Tải về: 1

Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam10/10/2008 13:23:58CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI)HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAMPhê duyệt kèm theo Quyết định số 33 /QĐ - BNVngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ                     Dân tộc Việt Nam vốn giàu lòng

[Ẩn quảng cáo]