/9

Điều lệ hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Upload: NguyenTien.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 156|Tải về: 0

Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam10/10/2008 13:23:58CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI)HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAMPhê duyệt kèm theo Quyết định số 33 /QĐ - BNVngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ                     Dân tộc Việt Nam vốn giàu lòng yêu nước, thương người. Càng trong hoạn nạn khó khăn, tinh thần đó càng được nâng lên gấp bội.           Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ra đời nhằm kế tục và phát huy truyền thống nhân ái tốt đẹp của dân tộc ta đã được lưu truyền qua bao thế hệ.          Hội được thành lập ngày 23 tháng 11 năm 1946, là thành viên Uỷ ban Chữ thập đỏ quốc tế ngày 01 tháng 11 nưm 1957 và Hội viên Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế từ ngày 04 tháng 11 năm 1957. Hội do Chủ...