/20

Dieu le truong trung hoc

Upload: NinhDangViet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 707|Tải về: 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ––––––Số: 07/2007/QĐ-BGD&ĐTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2007QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆTrường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp họcBỘ TRƯỞ

[Ẩn quảng cáo]