/688

ĐỊNH KHOẢN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

Upload: NinhDangViet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 236|Tải về: 4

TÀI KHOẢN 111TIỀN MẶTTài khoản này dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tại quỹ của doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý.HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNGMỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU1. Chỉ phản ánh vào TK 111 “Tiền mặt” số tiền mặt, ngoại tệ thực tế nhập,

[Ẩn quảng cáo]