Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

dinh ly py-ta-go

Lượt xem:259|Tải về:0|Số trang:9 | Ngày upload:18/07/2013

Chương 2 : Tam giác Tiết 17 : Tổng ba góc của một tam giác ?1 Vẽ hai tam giác bất kì ,dùng thước đo góc đo ba góc của mỗi tam giác rồi tính tổng số đo ba góc của mỗi tam giác Có nhận xét gì về các kết quả trên ? ?2 Thực hành : Cắt một tấm bìa hình tam giác ABC . Cắt rời góc B ra rồi đặt nó kề với góc A, cắt rời góc C ra rồi đặt nó kề với góc A như hình vẽ sau. A B C Hãy dự đoán về tổng các góc A,B,C của tam giác ABC . KL A + B + C = 1800 GT  ABC 1 1.Tổng ba góc của một giác: Định lí: Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800 A B C x y 2 Chứng minh : Qua A kẻ đường thẳng xy song song với BC . xy // BC  B = A1 (1) ( hai gãc so le trong ) xy // BC  C = A2 (2) ( hai gãc so le trong ) Từ (1) và (2) Suy ra : BAC + B + C = BAC + A1 + A2 = 1800 Bài 1 : Tìm các số đo x và y ở các hình sau : Bài 2 : Cho tam giác ABC có ? B = 800 , ? C = 300 . Tia phân giác của góc A cắt BC ở D . Tính ? ADC , ? ADB . ABC có : ?BAC = 1800 - ?B - ?C( tổng ba góc của một tam giác bằng 1800) = 1800 - 800 - 300 = 700 . ?A1 = ?A2 = Giải : ?ADC có : ?ADC = 1800 - ?C - ?A2 = = 1800 - 300 - 350 = 1150 ?ADB có : ?ADB = 1800 - ?B - ?A1 = 1800 - 800 -350 = 650 Hoặc : ?ADB = 1800 - ?ADC = 1800 - 1150 = 650( hai góc kề bù ) (AD là tia phân giác của góc A) Bài về nhà: Học thuộc định lí tổng ba góc của một tam giác , vẽ hình , ghi GT , KL , chứng minh định lí đó. Soạn hoàn chỉnh các bài tập 1,2,4,5 ở sgk trang 107 , 108 vào vở . Làm bài 6 sgk /109. Kính chào tạm biệt Lớp 7/9