/14

Định lý Talet trong tam giác

Upload: NguyenThaiHoa.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 346|Tải về: 0

GV: tiếp theo chuyên đ? về tam giác,chương này chúng ta sẽ học về tam giác đồng dạng mà cơ sở của nó là định lý talét. Nội dung của chương gồm: _định lý talét(thuận, đảo,hệ quả). _Tính chất đường phân giác của tam giác.tam giác đồng dạngvà các ứng dụng của nó. bài đầu tiên củachương là định lí Talét trong tam giác Vậy hôm nay chúng ta đi vào muc 1 bai đầu tiên của chương này. I_ tỉ số của hai đoạn thẳng ở lớp6 ta đã nói dến tỷ số của 2 số. đối với 2 đoạn thẳng,ta cũng có khái niệm về tỷ số. tỉ số của 2 đoạn thẳng là gì? Chúng ta thưc hiên bài vào vở. Trả lời: Vậy tỉ số của 2 đoạn thẳng là gì? tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo. VD: Nếu AB= 300cm , CD=400cm thì Nếu AB=3m , CD=4m thì: Nếu AB=60 cm , CD=1,5dm thì: Chú ý :tỉ số của hai đoạn thẳng o phụ thuộc vào cách trọn đơn vị đo II. Do?n th?ng t? l? . TRẢ LỜI: Định nghĩa: Đường thẳng a định ra trên cạnh AB ba đoạn thẳng AB’ , B’B và AB ,và định ra trên cạnh AC ba đoạn thẳng tương ứng là AC’,CC’và AC.So sánh các tỉ số: TRẢ LỜI: Định lý Ta_ Lét . = ; Ví dụ: Tính độ dài x trong hình 1)nêu định nghĩa tỉ số hai đoạn thẳng và định nghĩa đoạn thẳng tỉ lệ. 2)Phát biểu định lý talét trong tam giác.