Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/573

Định mức dự toán xây dựng công trình 1776 Phần xây dựng

Lượt xem:11601|Tải về:419|Số trang:573 | Ngày upload:17/01/2012

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (Sau đây gọi tắt là Định mức dự toán) là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy  thi công để hoàn  thành một đơn vị khối lượng công  tác xây dựng như 1m3 tường gạch, 1m3  bê tông, 1m2 lát gạch, 1 tấn cốt thép, 100m dài cọc v v từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình