/573

Định mức dự toán xây dựng công trình 1776 Phần xây dựng

Upload: QVLe.dokovn|Ngày: 17/01/2012|Lượt xem: 13138|Tải về: 468

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (Sau đây gọi tắt là Định mức dự toán) là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy  thi công để hoàn  thành một đơn vị khối lượng công  tác xây dựng như 1m3 tường gạch, 1m3  bê tông, 1m2 lát gạch, 1 tấn cốt thép

[Ẩn quảng cáo]