/17

ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ PP SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TRONG GIỜ HỌC LỊCH SỬ 6 VÀ 7

Upload: NghiaMinhLe.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 408|Tải về: 6

PHẦN MỞ ĐẦUI. Lý do chọn đề tàiMôn lịch sử trong nhà trường phổ thông nói chung ở lớp 6, 7 nói riêng có chức năng và nhiệm vụ quan trọng trong việc đào tạo và giáo dục thế hệ trẻ.Không chỉ ở nước ta mà ở các nước tiên tiến trên thế giới cũng chú trọng việc dạy môn lịch sử vì nó đào tạo con người có bản sắc dân tộc. Đảng và Nhà nước, Bộ giáo dục coi trọng việc dạy và học bộ môn lịch sử. Đúng như Hồ Chí Minh đã khẳng định trong hai câu thơ mở đầu trong cuốn lịch sử nước ta :“Dân ta phải biết sử taCho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” Nhưng trong thực tế cũng không ít người cho rằng, môn lịch sử là bộ môn học thuộc nặng về ghi nhớ những sự kiện năm tháng dài lê thê và xếp vào môn phụ, vì vậy...