/54

Đồ thị hàm số

Upload: HiepNguyenVan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 376|Tải về: 4

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁPKHOA TOÁN HỌC((( ( ((( MỤC LỤCA. KHẢO SÁT HÀM SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SƠ CẤP1. Đại cương về hàm số.2. Hàm số bậc nhất.3. Hàm số bậc hai.B. KHẢO SÁT HÀM SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẠO HÀM.CHƯƠNG I: ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀMI. TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ.II. CỰC TRỊ CỦA HÀM

[Ẩn quảng cáo]