Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/54

Đồ thị hàm số

Lượt xem:226|Tải về:3|Số trang:54 | Ngày upload:09/11/2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁPKHOA TOÁN HỌC((( ( ((( MỤC LỤCA. KHẢO SÁT HÀM SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SƠ CẤP1. Đại cương về hàm số.2. Hàm số bậc nhất.3. Hàm số bậc hai.B. KHẢO SÁT HÀM SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẠO HÀM.CHƯƠNG I: ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀMI. TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ.II. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ.III. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐIV. ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐA. Kiến thức cần nhớ.B. Các dạng bài tập.V. ĐIỂM UỐN CỦA ĐỒ THỊ, PHÉP TỊNH TIẾN HỆ TỌA ĐỘ CHƯƠNG II: KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐI. KHẢO SÁT HÀM SỐ BẬC 3:II. KHẢO SÁT HÀM SỐ BẬC 4:III KHẢO SÁT HÀM SỐ   IV. KHẢO SÁT HÀM SỐ  V. Dùng đồ thị hàm số  để suy ra đồ thị các hàm số liên quan khác.CHƯƠNG III: CÁC BÀI TOÁN...