/56

Đóa hoa tàn

Upload: SauXu.dokovn|Ngày: 17/01/2012|Lượt xem: 385|Tải về: 0

Ðóa hoa tàn 1 www hobieuchanh comÐóa Hoa Tàn+Ù Biầ u ChánhI - Hì i phỏt ÿƠ t (1)Nhà m tià t tháng sáu 0í t buÙ i chiÅ u, bô u trỏ i sk n màu xanh lột, ngẹ n giú ÿí ng lỏ phâ t phk , gõy ra cỏikhông khí mát m¿ phi thmá ng, làm cho cây cÓ tÕ t tmk i, mà cÊ ng làm cho con ngmá ikhÓ e kho³ n Trờn khỳc lí Vư nh Long xuế ng Trà Vinh ngang qua xúm Mờ Phế p, là xóm nhà củ aÿụng ÿằ c, cỏch chỗ Vấ ng Liờm chù ng ba ngàn thmò c, ngmỏ i ÿi ÿmỏ ng qua l