/2

doc them: VẬN NƯỚC, CÓ BỆNH BẢO MỌI NGƯỜI, HỨNG TRỞ VỀ

Upload: TramNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 1430|Tải về: 7

Giáo án tuần 15 Ngày soạn:22/11/2010 Đọc thêm: VẬN NƯỚC (Quốc tộ)) - Đỗ Pháp Thuận CÁO BỆNH, BẢO MỌI NGƯỜI(Cáo tật thị chúng)- Mãn Giác HỨNG TRỞ VỀ (Quy hứng) - Nguyễn Trung Ngạn Tiết theo phân phối chương trình: Tiết 43- đọc văn I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Bài: VẬN NƯỚC (Quốc tộ)) - Đỗ Pháp Thuận 1. Kiến thức: - Quan niệm về vận nước, ý thức trách nhiệm của nhà sư với Tổ quốc. - Sự lựa chọn từ ngữ và cách so sánh trong thơ. 2. Kỹ năng: - Đọc hiểu thể thơ ngũ ngôn tứ tuyệt theo đặc điểm thể loại. - Hiểu được từ ngữ mang tính triết lí. 3. Tư tưởng, tình cảm: bồi dưỡng lòng yêu nước và trách nhiệm với đất nước. Bài: CÁO BỆNH, BẢO MỌI NGƯỜI(Cáo tật thị chúng)- Mãn Giác 1. Kiến thức: - Sức sống mãnh liệt và cái đẹp của tinh thần lạc quan. - Xây dựng hình ảnh, lựa chọn từ ngữ. 2. Kỹ năng: đọc hiểu bài kệ. 3. Tư tưởng, tình cảm: mỗi người cần có tinh thần lạc quan trong mọi hoàn cảnh. Bài: HỨNG TRỞ VỀ (Quy hứng) - Nguyễn Trung Ngạn 1. Kiến thức: - Nỗi lòng hướng về xứ sở và mong muốn tha thiết quay trở về với quê hương khắc khoải trong tâm trạng nhà thơ. - Từ ngữ, hình ảnh quen thuộc, dân dã nhưng làm xúc động lòng người. 2. Kỹ năng: Đọc hiểu bài thơ Đường luật theo đặc điểm thể loại. 3. Tư tưởng, tình cảm: bồi dưỡng lòng yêu nước và trách nhiệm với đất nước. II CÁC BƯỚC LÊN LỚP: 1. ỔN ĐỊNH LỚP: P:……………………… K:………………………. 2. KIỂM TRA BÀI CŨ: (5 phút) Đọc thuộc bài thơ “Độc Tiểu Thanh kí” và phân tích hai câu thơ đầu. 3. BÀI MỚI * Giới thiệu bài mới: : quê hương đất nước luôn là đề tài lớn trong văn học. Mỗi nhà thơ đều có cách cảm nhận và thể hiện tình yêu nước riêng và nhà thơ Nguyễn Trung Ngạn cũng thế… * Phương pháp: đặt vấn đề, gợi mở, thảo luận, vấn đáp, bình giảng. * Phương tiện: SGK, SGV, bảng phụ, tài liệu chuẩn TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHẦN GHI BẢNG  Hoạt động 1: Tìm hiểu bài thơ “Quốc tộ”. CH1: Nêu những thông tin quan trọng về tác giả và tác phẩm? Hs đọc bài thơ. Gv nhận xét, hướng dẫn giọng đọc: chậm rãi, rõ ràng. CH2: Ở câu thơ đầu tác giả so sánh “vận nước như dây mây leo quấn quýt nhằm diễn tả điều gì? CH3: Hoàn cảnh của đất nước được nói đến ở hai câu đầu? CH4: Em hiểu ntn về hai chữ “vô vi”? CH5: Tác giả khuyên vua đường lối trị nước ntn? CH6: Hai câu cuối phản ánh truyền thống tốt đẹp gì của dân tộc VN? CH7: Đặc sắc nghệt huật của tác phẩm? CH8: Ý nghãi của văn bản? Hoạt động 2: tìm hiểu bài thơ “Có bệnh bảo mọi người. Hs đọc tiểu dẫn. CH9: Nêu vài nét về tác giả Mãn Giác Thiền Sư? CH10: Em hiểu gì về thể kệ? Hs đọc bài thơ. CH11: Hai câu thơ đầu nói lên quy luật nào của tự nhiên? (Quy luật vận động, biến đổi? Quy luật tuần hoàn? Quy luật sinh trưởng?) CH12: Nếu đảo câu 2 lên trước thì ý thơ có gì khác? CH13: Hình ảnh “mái đầu bạc” tượng trưng cho điều gì? CH14: Hai câu thơ cuối có phải là thơ tả thiên nhiên ko? Câu thơ đầu khẳng định “Xuân qua, trăm hoa rụng” vậy mà hai câu cuối lại nói xuân tàn vẫn nở cành hoa mai. Như thế có mâu thuẫn ko? Vì sao? Cảm nhận của em về hình tượng cành mai trong câu thơ cuối? CH15: đặc sắc nghệt huật và ý nghĩa của văn bản? Hoạt động 3: hướng dẫn tìm hiểu bài thơ “Hứng trở về” Hs đọc phần tiểu dẫn. CH16: Nêu vài nét về tác giả Nguyễn Trung Ngạn? CH17: Tìm những hình ảnh được nhắc đến trong hai câu thơ đầu? Nỗi nhớ quê hương ở đây có gì đặc sắc? Hs thảo luận, trả lời. Gv nhận xét, bổ sung: Liên hệ với ca dao về tình yêu quê hương đất nước: “Anh đi anh nhớ quê nhà...”,... CH18