/2

doc them: VẬN NƯỚC, CÓ BỆNH BẢO MỌI NGƯỜI, HỨNG TRỞ VỀ

Upload: TramNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 1827|Tải về: 9

Giáo án tuần 15 Ngày soạn:22/11/2010 Đọc thêm: VẬN NƯỚC (Quốc tộ)) - Đỗ Pháp Thuận CÁO BỆNH, BẢO MỌI NGƯỜI(Cáo tật thị chúng)- Mãn Giác HỨNG TRỞ VỀ (Quy hứng) - Nguyễn Trung Ngạn Tiết theo phân phối chương trình: Tiết 43- đọc văn I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Bài: VẬN NƯỚC (Quốc tộ)) - Đỗ Pháp Thu

[Ẩn quảng cáo]