/16

Dổi mới phương pháp dạy học

Upload: TezakznnNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 226|Tải về: 0

"ÁP DỤNG CÁC KỸ THUẬT DẠY HỌC, PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MỚI VÀO GIẢNG DẠY Ở CÁC MÔN HỌC TRONG TRƯỜNG THCS"NĂM HỌC 2011-20121. Định hướng đổi mới PPDH - Luật Giáo dục, điều 28.2: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của

[Ẩn quảng cáo]