/7

Doi moi phuong phap day hoc Ngu van

Upload: KienNguyen.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 672|Tải về: 3

Hội thảo Đổi mới phương pháp dạy học môn ngữ vănI. Mở đầu: Đổi mới phương pháp là một nhiệm vụ bắt buộc ở các trường PT. Công việc này không phải đến bây giờ mới thực hiện. Nhưng trong thực tế, việc đổi mới phương pháp ở các trường, các tỉnh, thuộc các vùng, miền khác nhau tiến hành không đồng đều.

[Ẩn quảng cáo]