Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/122

Đổi mới phương pháp quản lý lớp học bằng các biện pháp giáo dục tích cực

Lượt xem:1145|Tải về:35|Số trang:122 | Ngày upload:09/11/2012

Đổi mới phương phápquản lý lớp học bằng các biện pháp giáo dục tích cực( Tài liệu tập huấn giáo viên và cán bộ quản lí ) Hà nội, 9/2008 Mục lục Phần I Những vấn đề cung3 I. Mục đích cuốn tài liệu3 II. Mục tiêu khoá tập huấn3 III. Đối tượng sử dụng cuốn tài liệu3 VI.Cấu trúc nội dung cuốn tài liệu3 Phần IINội dung tập huấn6 Bài mở đầu6 Bài 1: Thực trạng trừng phạt thân thể trẻ em tại Việt Nam và nguyên nhân.15 Bài 2: Vì sao phải chấm dứt trừng phạt thân thể trẻ em.22 Bài 3: Khái niệm và sự cần thiết phải sự dụng các biện pháp giáo dục kic luật tích cực27 Bài 4: Thay đổi quan điểm nhận thức về giáo dục kỹ luật trẻ em36 Bài 5: Một số biện pháp giáo dục kỹ luật tích cực45 Baì 6: Một số gợi ý về hình thức tổ chức...