/122

Đổi mới phương pháp quản lý lớp học bằng các biện pháp giáo dục tích cực

Upload: NguyenVinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1631|Tải về: 35

Đổi mới phương phápquản lý lớp học bằng các biện pháp giáo dục tích cực( Tài liệu tập huấn giáo viên và cán bộ quản lí ) Hà nội, 9/2008 Mục lục Phần I Những vấn đề cung3 I. Mục đích cuốn tài liệu3 II. Mục tiêu khoá tập huấn3 III. Đối tượng sử dụng cuốn tài liệu3 VI.Cấu trúc nội dun

[Ẩn quảng cáo]