/6

ĐỔI MỚI SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN

Upload: PhamThuHa.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 797|Tải về: 0

NÂNG CAO VIỆC QUẢN LÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÁ NHÂN CỦA TỔ VIÊN THÔNG QUA SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN I. TỔNG QUAN1. Nhiệm vụ tổ chuyên môn Nhiệm vụ của tổ chuyên môn quy định theo Điều lệ trường THCS, THPT ban hành theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo:“Điều 16. Tổ

[Ẩn quảng cáo]