Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

ĐỔI MỚI SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2011 - 2012

Lượt xem:227|Tải về:1|Số trang:5 | Ngày upload:09/11/2012

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN - KHỐI 3 Năm học: 2011-2012Trong hoạt động chuyên môn, sinh hoạt tổ chuyên môn là tổ chức quan trọng nhất, đảm nhận chức năng thực thi nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường. Tổ chuyên môn tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá ban đầu về kết qủa giảng dạy - học tập, đổi mới phương pháp dạy học,... một cách sát thực nhất. Sinh hoạt tổ chuyên môn còn là cầu nối giữa Ban giám hiệu nhà trường với giáo viên và học sinh. Mỗi thành viên trong tổphải theo sát từng giáo viên trong khối để nắm bắt và khắc phục những điểm yếu kém về phương pháp giảng dạy - học tập. Tổ trưởng là người trực tiếp quản lí nhiều mặt hoạt động của giáo viên và các lớp trong khối, là người chiụ trách nhiệm trước chuyên môn và chất lượng giảng...