/5

ĐỔI MỚI SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2011 - 2012

Upload: NinhDangViet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 442|Tải về: 2

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN - KHỐI 3 Năm học: 2011-2012Trong hoạt động chuyên môn, sinh hoạt tổ chuyên môn là tổ chức quan trọng nhất, đảm nhận chức năng thực thi nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường. Tổ chuyên môn tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá ban đầu về kết qủa giảng dạy

[Ẩn quảng cáo]