/3

DƠN CHẤT - HỢP CHẤT VÀ PHÂN TỬ ( TT )

Upload: GiangDHN.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 235|Tải về: 0

Tuần 5 BÀI 6. ĐƠN CHẤT – HỢP CHẤT – PHÂN TỬ (TT)Tiết 9I/. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Phân tử là hạt đại diện cho chất gồm 1 số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hoá học của chất. Các phân tử của 1 chất thì đồng nhất với nhau. Phân tử khối là khối lượng của phân tử tính bằng đ.v.C. - Biết cách xác định phân tử khối bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử trong phân tử. - Biết các chất đều có hạt hợp thành là phân tử ( hầu hết các chất ) hay nguyên tử ( đơn chất kim loại ). - Biết được 1 chất có thể ở 3 trạng thái: rắn, lỏng, khí ( hơi ). Ở thể khí các hạt hợp thành rất xa nhau. 2. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng tính toán. - Biết sử dụng hình vẽ,...