Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

ĐƠN XIN CẤP LẠI BẰNG TỐT NGHIỆP THCS HOẶC THPT

Lượt xem:807|Tải về:1|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc.=====***=====đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp THptKính gửi: - sở giáo dục đào tạo ..... - Uỷ ban nhân dân xã ..... - trường thpt .....Tên tôi là: .....Sinh ngày: ...../..../.....Nơi sinh: .....Tôi đã học tại trường THPT .....Và trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp khoá thi ngày ..... tháng ..... năm .....Tại hội đồng thi: .....Lý do xin cấp lại vì: Do sơ suất tôi đã làm mất.Vậy tôi làm đơn này đề nghị quý Sở và các quý ban ngành tạo điều kiện cấp lại bằng tốt nghiệp THPT cho tôi để tôi tiện việc sử dụng.Tôi xin chân thành cảm ơn!Ngày ..... tháng .....năm .....Người làm đơn.....Xác nhận của chính quyềnxác nhận của trường THPT .....Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc.=====***=====đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp ptcsKính gửi: - PHÒNG giáo dục...