/1

Đơn xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

Upload: DiepBietBoi.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 446|Tải về: 0

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ Kính gửi : Bảo hiểm xã hội huyện Đam Rông Tên tôi là Nguyễn Thị Yến sinh ngày 19 tháng 5 năm 1978 Quê quán phường 1 Đà Lạt Lâm Đồng Hiện đang công tác tại trường THPT Đạ Tông huyện Đam Rông tỉnh Lâm Đồng Trong quá trình chuyển chỗ ở tôi có đánh mất thẻ bảo hiểm y tế. Vì vậy tôi làm đơn này kính mong bảo hiểm xã hội huyện Đam Rông quan tâm giúp đỡ cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho tôi, để tạo điều kiên thuận lợi cho cho bản thân trong việc khám chữa bệnh và được hưởng quyền lợi của người đóng bảo hiểm. Trong quá trình chờ đợi tôi chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý cơ quan. Đạ Tông ngày 5 tháng 10 năm 2011 Kính đơn Nguyễn Thị Yến