/1

ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC

Upload: NinhDangViet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 485|Tải về: 0

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập-Tự do-Hạnh phúcĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁCKính gởi: - Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu;- Phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu;- Hiệu trưởng trường………………;- Ủy ban nhân dân quận …….( nơi đến ). Tôi tên là:……………………..……………………..………………. Sinh ngày:……………….…………….…………….………………. Nơi sinh:…………………………………………………………….. Quê quán:……………………………………….…………………… Chỗ ở hiện nay:…………………………………………….……….. Năm vào ngành:………….………………………….………………. Trình độ chuyên môn:……………………………………………….. Ngày vào Đảng dự bị: …………….Ngày vào Đảng chính thức:…………. Đơn vị công tác:……………………………………………………. Nhiệm vụ được giao:………………………………………………… Nội dung trình bày đơn ( nêu được hoàn cảnh, lý do xin chuyển, nơi chuyển đến…..) ………ngày tháng năm Người làm đơnXác nhận của Hiệu trưởng...