Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC

Lượt xem:454|Tải về:0|Số trang:1 | Ngày upload:09/11/2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập-Tự do-Hạnh phúcĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁCKính gởi: - Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu;- Phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu;- Hiệu trưởng trường………………;- Ủy ban nhân dân quận …….( nơi đến ). Tôi tên là:……………………..……………………..………………. Sinh ngày:……………….…………….…………….………………. Nơi sinh:…………………………………………………………….. Quê quán:……………………………………….…………………… Chỗ ở hiện nay:…………………………………………….……….. Năm vào ngành:………….………………………….………………. Trình độ chuyên môn:……………………………………………….. Ngày vào Đảng dự bị: …………….Ngày vào Đảng chính thức:…………. Đơn vị công tác:……………………………………………………. Nhiệm vụ được giao:………………………………………………… Nội dung trình bày đơn ( nêu được hoàn cảnh, lý do xin chuyển, nơi chuyển đến…..) ………ngày tháng năm Người làm đơnXác nhận của Hiệu trưởng...