Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

ĐƠN XIN CHUYỂN LOẠI VIÊN CHỨC (Cao đẳng - Đại học)

Lượt xem:456|Tải về:1|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcđơn xin chuyển loại công chứcTừ a0 - a1 Kính gửi : - Hiệu trưởng trường THCS Nga Tân - Phòng nội vụ Huyện Nga Sơn - UBND Huyện Nga Sơn Họ và tên : Đỗ Phương Lâm Ngày sinh : 27/12/1976 Nơi sinh : Nga Thủy - Nga Sơn - Thanh Hoá Nơi thường trú : Nga Thủy - Nga Sơn - Thanh Ho Nghề nghiệp : Dạy học Chức vụ và nơi công tác hiện nay: Giáo viên - Trường THCS Nga Tân Trình độ chuyên môn hiện nay: Tốt nghiệp ĐHSP - Nghành Hóa học Tháng năm tốt nghiệp: 6/2008 Nơi đào tạo: Trường ĐHSP Hà Nội Loại công chức hiện đang xếp: A0 Nghạch, bậc lương hiện hưởng: Nghạch 15a202 ; Bậc: - Hệ số: Thời gian hưởng ngạch, bậc hiện nay: Tháng 10/2005 Tôi xin chuyển loại công chức: Từ loại...