/1

Đơn xin chuyển ngach công chức

Upload: TezakznnNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 197|Tải về: 0

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-----------o0o----------ĐƠN XIN CHUYỂN LOẠI VIÊN CHỨCKính gửi : - Phòng GD & ĐT huyện Tam Đường; - Phòng Nội vụ huyện Tam Đường; - UBND huyện Tam Đường. Tên tôi là: Nguyễn Thị Hồng Nhiên.Sinh ngày 26 tháng 10 năm 1984.Trình độ chuyên môn: Trung học Sư phạm Nhà trẻ – Mẫu Giáo.Đơn vị công tác: Trường Mầm non Nà Tăm – xã Nà Tăm – huyện Tam Đường – tỉnh Lai Châu.Bậc lương hiện nay đang hưởng: Bậc 02; Hệ số 2,06 từ ngày 01/ 03/ 2009Được sự nhất trí của phòng GD & ĐT huyện Tam Đường, BGH trường Mầm non Nà Tăm. Tôi theo học lớp Đại học vừa làm vừa học chuyên nghành Giáo dục Mầm non do trường ĐH Tây Bắc liên kết tổ chức học tại Thị trấn Tam Đường. Sau thời gian theo học tôi đã hoàn thành kết...