/1

Đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng

Upload: NinhDangViet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 9478|Tải về: 100

ĐẢNG BỘ XÃ ……………ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ …………-------------------……………, ngày ... tháng … năm ….ĐƠN XIN CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNGKính gửi: - Đảng ủy xã Phước Hòa - Chi bộ ………... Tôi tên là: Vũ Như Toàn Ngày sinh: Ngày tháng năm 19 Quê quán: Nghề nghiệp: Giáo viên Chức vụ: ……… Ngày vào Đảng : …. - Chính thức ngày …. Hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ Tiểu học B thuộc Đảng ủy xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Thực hiện Quyết định số /QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo “về việc điều động cán bộ”, ngày 01 tháng 8 năm 2010 tôi đã chuyển công tác đến trường Tiểu học Phước Vĩnh B, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Để thuận tiện cho việc công tác và sinh hoạt Đảng, nay tôi là đơn này kính đề nghị chi bộ Tiều học B và...