/1

Đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng

Upload: NinhDangViet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 11141|Tải về: 133

ĐẢNG BỘ XÃ ……………ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ …………-------------------……………, ngày ... tháng … năm ….ĐƠN XIN CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNGKính gửi: - Đảng ủy xã Phước Hòa - Chi bộ ………... Tôi tên là: Vũ Như Toàn Ngày sinh: Ngày tháng năm 19 Quê quán: Nghề nghiệp: Giáo viên Chức vụ: ……… Ngày vào Đảng :

[Ẩn quảng cáo]