/2

Don xin chuyen vung cong tac ( Co ... )

Upload: NguyenvanChien.dokovn|Ngày: 17/07/2013|Lượt xem: 316|Tải về: 0

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đơn xin chuyển vùng công tác Kính gửi : Phòng giáo dục và đào tạo, phòng nội vụ huyện Tiên Yên. Tôi tên là: Hà Văn Đạo Sinh ngày: 02/ 10/ 1981. Đơn vị công tác: Trường PTCS Hà Lâu huyện Tiên Yên. Tháng 9 năm 2003, tôi được phòng giáo dục huyện Tiên Yên phân công công tác tại trường phổ thông cơ sở lâu. Hiện tại tôi có gia đình tại xã Điền Xá và thường trú ở Điền Xá nên tôi có nguyện vọng xin chuyển về công tác lâu dài tại trường PTCS Điền Xá. Vậy tôi viết đơn này kính mong quí cơ quan xem xét và giải quyết. Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Lâu, Ngày 8 tháng 4 năm 2009. Người viết đơn. Hà Văn Đạo Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bản kiểm điểm quá trình công tác Họ và tên: Hà Văn Đạo Sinh ngày: 02/ 10/ 1981. Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Văn – GDCD. Đơn vị công tác: Trường PTCS Hà Lâu huyện Tiên Yên. Thời gian công tác: Từ năm 2003 đến nay. Tôi kiểm điểm quá trình công tác của mình gồm những nội dung sau: Tư tưởng chính trị - Có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành đầy đủ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. 2. Về chuyên môn. - Trong quá trình công tác, tôi luôn luôn có ý thức học hỏi đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thực hiện nghiêm túc nội qui, qui chế chuyên môn của trường, của phòng đề ra. Tham gia đầy đủ các hoạt động sinh hoạt chuyên môn của trường, của phòng giáo dục. Chấp hành sự phân công công tác của nhà trường trong giảng dạy và trong công tác phổ cập giáo dục. Hoàn thành nhiệm vụ được giao. 3. Về phẩm chất đạo đức, lối sống. - Lối sống mẫu mực, luôn giữ phẩm chất nghề nghiệp đạo đức của người thầy. Không tham gia và mắc các tệ nạn xã hội. 4. Về kết phối hợp với đồng nghiệp và địa phương. - Luôn đoàn kết, hoà đồng và cởi mở với đồng nghiệp trong công tác và trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Có tinh thần giúp đỡ và học hỏi đồng nghiệp. - Tham gia đầy đủ các hoạt động đoàn thể do địa phương tổ chức, kết hợp với địa phương duy trì sĩ số học sinh. 5. Tinh thần phục vụ nhân dân 6. Công tác khác - Tham gia đầy đủ các hoạt động đoàn thể của trường. Đóng góp xây dựng quĩ công đoàn, đoàn thanh niên, xây dựng phong trào hai tốt Hà Lâu, Ngày 8 tháng 4 năm 2009 Xác nhận của trường Người viết bản kiểm điểm.