/2

Don xin chuyen vung cong tac ( Co ... )

Upload: NguyenvanChien.dokovn|Ngày: 17/07/2013|Lượt xem: 633|Tải về: 0

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đơn xin chuyển vùng công tác Kính gửi : Phòng giáo dục và đào tạo, phòng nội vụ huyện Tiên Yên. Tôi tên là: Hà Văn Đạo Sinh ngày: 02/ 10/ 1981. Đơn vị công tác: Trường PTCS Hà Lâu huyện Tiên Yên. Tháng 9 năm 2003, tôi được phòng

[Ẩn quảng cáo]