/3

Don xin chuyen vung cong tac ( Co kem mau kiem diem qua trinh cong tac chuan )

Upload: ThanhthanhNguyen.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 4149|Tải về: 10

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NămĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcĐơn xin chuyển vùng công tácKính gửi : Phòng giáo dục và đào tạo, phòng nội vụ huyện Tiên Yên. Tôi tên là: Hà Văn Đạo Sinh ngày: 02/ 10/ 1981.Đơn vị công tác: Trường PTCS Hà Lâu huyện Tiên Yên. Tháng 9 năm 2003, tôi được phòng giáo dục huy

[Ẩn quảng cáo]