Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Don xin day them hoc them

Lượt xem:373|Tải về:2|Số trang:1 | Ngày upload:09/11/2012

Phòng giáo dục & đào tạoCộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namTrường THCS Vũ BảnĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcVũ Bản, ngày tháng năm 2010đơn xin phép dạy thêm, học thêm.Kính gửi: Phòng GD & ĐT huyện Bình Lục. Thực hiện Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 01 năm 2007 của Bộ GD&ĐT và Quyết định số 12/2009/QĐ - UBND ngày 24 tháng 04 năm 2009 của UBND tỉnh Hà Nam. Trường THCS Vũ Bản làm đơn xin phép dạy thêm, học thêm như sau:Đối tượng: Học sinhMôn dạy thêm/Khối: Văn – Toán – Anh văn.Nội dung chương trình: Ôn tập – phụ đạo kiến thức đã học.Thời gian: (số buổi/tuần): 3 buổi/tuầnTừ ngày…..đến ngày…….Địa điểm: Trường THCS Vũ Bản.Mức thu:………đồng/1HS/buổi (3tiết)Những văn bản kèm theo:Kế hoạch dạy thêm, học thêm.Danh sách giáo viên dạy.Danh sách học sinh (biên chế theo lớp học thêm).Biên bản họp với ban đại diện cha mẹ học sinh.Trường THCS Vũ...