Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đơn xin đi học

Lượt xem:302|Tải về:1|Số trang:2 | Ngày upload:18/07/2013

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN ĐI HỌC Đại học chính quy diện đào tạo theo địa chỉ năm 2011 Tại trường:............................................................................. Ngành: ................................................................................... Kính gửi: ........................................................................................................ Tên tôi là: .................................................Giới tính.........Dân tộc: .................. Sinh ngày..... tháng.....năm ............ Điện thoại:................................................ Con Ông:................................................... Nghề nghiệp:................................... Con Bà:.......................................................Nghề nghiệp:.................................. Hộ khẩu thường trú:........................................................................................... Đối tượng ưu tiên (nếu có)................................................................................. Tôi đã dự kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011, nguyện vọng 1 tại trường Đại học:............................................................Khối ................Số báo danh..................... Kết quả điểm thi như sau: Môn 1:............. Môn 2: ................Môn 3: .................Tổng điểm:..................... Tôi viết đơn này xin dự xét tuyển vào hệ chinh qui đào tạo theo địa chỉ tại trường Đại học:.........................................................Chuyên ngành:.......................... Nếu được tuyển vào học tôi xin hứa: Chấp hành nghiêm túc các nội qui, quy chế của nhà trường Nộp kinh phí đào tạo theo đúng qui định của nhà trường Tự xin việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường. Kính mong UBND tỉnh, Sở GD&ĐT xem xét, tạo điều kiện cho tôi được đi học Tôi xin trân trọng cảm ơn. Ghi chú: Khi đến nhận giấy báo nhập học, học sinh phải nộp 01 bản sơ yếu lý lịch theo mẫu chung có xác nhận của địa phương nơi cư trú. Ý kiến của gia đình (Ghi rõ ý kiến và ký tên) Tuyên Quang, ngày tháng 9 năm 2011 Người viết đơn (Ký và ghi rõ họ tên)