/1

don xin mien giam hoc phi

Upload: NinhDangViet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 403|Tải về: 0

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcĐơn xin miễn giảm học phíKính gửi: Uỷ ban nhân dân xã:.....Quận/huyện:.....tỉnh/TP:.....Đồng Kính gửi: Trường.....Tên tôi là:.....Nam/NữNgày tháng năm sinh:.....Dân tộc:.....Nguyên quán:.....Hiện có hộ khẩu thường trú tại:..... Gia đình tôi là đối tượng có hộ khẩu thường trú tại xã khu vực Ba khu vực khó khăn, Theo Quyết định phân định 3 khu vực phát triển của Uỷ ban Dân tộc miền núi.Có con tên là:.....Sinh ngày:.....Hiện đang học lớp/khóa:.....Khoa.....Mã số HSSV.....Trường..... Căn cứ vào Quyết định số: 70/1998QĐ-TTg ngày 31/03/1998 của Thủ tướng Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét giải quyết chế độ miễn, giảm học phí theo quy định hiện hành./. Xác nhận của ....., ngày.....tháng.....năm.....Uỷ ban nhân dân xã Người làm đơn (Ký tên đóng dấu) (Ký ghi rõ họ tên)...