/1

Đơn xin mở lớp ôn tập hè

Upload: NinhDangViet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 423|Tải về: 0

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcTân An , ngày 20 tháng 5 năm 2011ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP DẠY THÊMTRONG NHÀ TRƯỜNG , NGOÀI NHÀ TRƯỜNGKính gởi : Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Càng LongTên tổ chức cá nhân : Huỳnh Văn TríĐịa chỉ : Tân An Chợ - Tân An – Càng Long – Trà VinhSố điện thoại liên lạc : 0939998029Sau khi nghiên cứu Quy định về dạy thêm học thêm của BGD&ĐT ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ – BGDĐT về văn bản Quy định về dạy thêm học thêm của UBND tỉnh , ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007 – UBND , ngày 03 tháng 8 năm 2007 , chúng tôi đề nghị được cấp phép dạy thêm .Tên cơ sở dạy thêm : Huỳnh Văn TríĐịa điểm dạy thêm : Tân Tiến – Tân An – Càng LongSố phòng học...