Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

ĐƠN XIN NÂNG BẬC NÂNG LƯƠNG VƯỢT KHUNG

Lượt xem:1698|Tải về:3|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –Hạnh phúc ĐƠN XIN NÂNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG KÍNH GỬI : Hội đồng nâng bậc lương huyện Chư-sê Tỉnh Gia Lai Kính qua : Hội đồng nâng bậc lương Phòng Giáo dục –Đào tạo Kính qua : Hội đồng nâng bậc lương Trường THCS Chu Văn An Tôi tên là : NGUYỄN VĂN THANH Chức vụ : Giaó viên Đơn vị : Trường THCS Chu Văn An thị trấn Chư-sê huyện Chư-sê Kính thưa quý cấp :: Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 bản thân tôi hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung 6% theo Quyết định số105 QĐ –UBND ngày 08 tháng 10 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân huyện Chư-sê . Kính thưa quý cấp : Trong thời gian qua , bản thân tôi hoàn thành Tốt nhiệm vụ được giao , đã được UBND huyện Chư-sê và Công...