Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Phạm Nhật Vượng là tỉ phú giàu nhất Việt Nam. Đúng hay sai?

ĐƠN XIN NÂNG BẬC NÂNG LƯƠNG VƯỢT KHUNG

CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –Hạnh phúc ĐƠN XIN NÂNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG KÍNH GỬI : Hội đồng nâng bậc lương huyện Chư-sê Tỉnh Gia Lai Kính qua : Hội đồng nâng bậc lương Phòng Giáo dục –Đào tạo Kính qua : Hội đồng nâng bậc lương Trường THCS Chu Văn An Tôi tên là : NGUYỄN VĂN THANH Chức vụ : Giaó viên Đơn vị : Trường THCS Chu Văn An thị trấn Chư-sê huyện Chư-sê Kính thưa quý cấp :: Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 bản thân tôi hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung 6% theo Quyết định số105 QĐ –UBND ngày 08 tháng 10 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân huyện Chư-sê . Kính thưa quý cấp : Trong thời gian qua , bản thân tôi hoàn thành Tốt nhiệm vụ được giao , đã được UBND huyện Chư-sê và Công...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1202|Tải về:3|Số trang:2

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: