/2

ĐƠN XIN NÂNG BẬC NÂNG LƯƠNG VƯỢT KHUNG

Upload: GiLaNo.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2386|Tải về: 3

CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –Hạnh phúc ĐƠN XIN NÂNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG KÍNH GỬI : Hội đồng nâng bậc lương huyện Chư-sê Tỉnh Gia Lai Kính qua : Hội đồng nâng bậc lương Phòng Giáo dục –Đào tạo Kính qua : Hội đồng nâng bậc lương Trường THCS Chu Văn An Tôi tên là : NGUYỄ

[Ẩn quảng cáo]