/1

ĐƠN XIN NÂNG LƯƠNG SỚM

Upload: NinhDangViet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 978|Tải về: 4

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcđơn xin nâng bậc lương sớm trước kỳ hạn 12 tháng năm 2010Kính gửi: - Hội đồng nâng bậc lương Trường THCS Nga Tân. - Hội đồng nâng bậc lương Phòng GD-ĐT Huyện Nga Sơn - Tỉnh Thanh Hóa - Hội đồng nâng bậc lương Huyện Nga Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

[Ẩn quảng cáo]