Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

ĐƠN XIN NÂNG LƯƠNG SỚM

Lượt xem:570|Tải về:4|Số trang:1 | Ngày upload:09/11/2012

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcđơn xin nâng bậc lương sớm trước kỳ hạn 12 tháng năm 2010Kính gửi: - Hội đồng nâng bậc lương Trường THCS Nga Tân. - Hội đồng nâng bậc lương Phòng GD-ĐT Huyện Nga Sơn - Tỉnh Thanh Hóa - Hội đồng nâng bậc lương Huyện Nga Sơn - Tỉnh Thanh Hóa . Tên tôi là : Đỗ Phương Lâm Sinh ngày 27 tháng 12 năm 1976 Đơn vị công tác: Trường THCS Nga Tân. Nay tôi làm đơn này xin đề nghị một việc như sau:Tôi đã công tác tại Trường THCS Nga Tân 7 năm (Từ năm 2003 đến năm 2010). Trong thời gian công tác tại trường, tôi luôn cố gắng phấn đấu tu dưỡng đạo đức, rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Kết quả: + 6 năm đạt giáo viên giỏi cấp Huyện (2003 - 2004;...